Skip links
#rescuevlissingen

ZHCo Periscaldes

PeriScaldes zet zich in voor kwaliteitsverbetering van de eerstelijnszorg aan chronisch zieken. Verschillende soorten aanbieders werken samen aan zinvolle, integrale zorg. PeriScaldes stimuleert en faciliteert deze samenwerking.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website gebruikt cookies