In Nederland staan ongeveer 170.000 mensen geregistreerd als burgerhulpverlener, 40.000 meer dan vorig jaar zomer. Daarmee is Nederland volgens de Hartstichting het eerste land ter wereld dat een landelijk netwerk van burgerhulpverleners heeft die na een oproep binnen zes minuten kunnen reanimeren.

 

Deze blog is geschreven door Ron van den Berge, directeur Simedi Opleidingen

Focus op een samenwerkende samenleving

De Nederlandse Hartstichting geeft aan dat in gemiddeld 70% van de ongevallen met een circulatiestilstand, een reanimatie in de huiselijke omgeving plaatsvindt. De werkwijze van Hart Veilig Wonen toont aan dat in de Nederlandse samenleving met de nog steeds in aantal groeiende beschikbare middelen (AED) binnen 6 minuten een reanimatie kan worden gestart.

Kennis en  vaardigheden van en met de juist hulpmiddelen om een reanimatie zo snel als mogelijk te starten, kunnen bijdragen om uw naasten het leven te redden.

Hoe eerder hoe beter; per dag worden in Nederland ongeveer 195 mensen getroffen door een vorm van hartfalen. Er zijn circa 8.000 reanimaties per jaar die buiten het ziekenhuis worden uitgevoerd. In ruim 6.000 van de gevallen zijn er omstanders die starten met reanimeren, al voordat de ambulance is gearriveerd. Directe hulp in de vorm van reanimatie door omstanders, is cruciaal voor de overlevingskans van het slachtoffer van een hartstilstand.

Een reanimatie uitvoeren geeft een grote emotionele impact. Als een reanimatie succesvol is geweest, volgt vaak een emotioneel weerzien met het slachtoffer en de hulpverleners. Is een reanimatie jammer genoeg niet succesvol, blijven hulpverleners vaak achter met de vraag waarom het niet is gelukt. Een gerichte reanimatie opleiding ‘Basic Life Support’ (BLS) biedt u de nodige kennisverbreding en vaardigheden. Het volgen van een reanimatie opleiding of training om uw kennis op niveau te houden, bieden u meer zekerheid en kennis zodat u direct de nodige hulp kan verlenen.

Simedi Opleidingen kan u door gedreven instructeurs voorzien van een maatwerk reanimatie opleiding of training, zodat u voorbereid bent om met elkaar de juiste eerste hulp te verlenen.