Firefighters 4 Nepal

We zijn een team van 16 mensen die allemaal verbonden zijn aan de brandweer. Toen twee van ons tijdens een trekking in Nepal zagen hoe een brandweerinterventie verliep, beslisten ze om actie te ondernemen en iets te doen aan de werkomstandigheden van de Nepalese brandweer. Het concept ‘Firefighters 4 Nepal’ was geboren.

Door materiaal in te zamelen en opleidingen uit te schrijven, willen we ervoor zorgen dat de brandweer in dit prachtig land sneller, efficiënter en vooral veiliger kan werken. Anders verwoord, een betere hulpverlening bewerkstelligen voor de Nepalese bevolking.
Tijdens ons verblijf werd snel duidelijk dat er nood is aan meer. Daarom blijven we niet stil zitten en zijn we volop begonnen met het voorbereiden van een tweede reis. Hoewel we al veel konden bereiken, moeten er nog veel noden ingevuld worden. Zo beschikken de Nepalese pompiers nog niet over adembescherming en zijn er nog heel veel dorpen waar geen brandweer of blusvoorzieningen voorhanden zijn. De mensen kwamen uit alle hoeken van Nepal om de lessen te volgen. Zo hadden we een cursist van 71 jaar die een 2-tal jaar terug te maken had met een grote brand in zijn bergdorp. Hij maakte dan ook ten volle gebruik van de gelegenheid om als burger mee de brandweeropleiding te volgen. Dit om in de toekomst toch beter voorbereid te zijn op dergelijk onheil.

We blijven afhankelijk van de steun van heel veel mensen. Deze reizen zijn niet mogelijk zonder dat we van brandweermensen uit het ganse land materiaal krijgen. Ook financiële steun is nodig. Hoewel we alle persoonlijke kosten zoals verblijf en vliegtickets voor eigen rekening nemen, hebben we toch geld nodig voor o.a. transportkosten naar Nepal, aankoop van klein materiaal voor theorielessen, materiaal voor praktijklessen, vervoer en verblijf van cursisten,…

Tijdens Rescue Vlissingen zal Firefighters 4 Nepal aanwezig zijn met een infostand over dit unieke project. Verder geven zij uitleg over de “Brandweerman in Nood” (BIN) module. Voor het eerst zal in Nepal een degelijke opleiding opgestart worden inzake brandbestrijding. Er wordt een zeecontainer vol materiaal verscheept die ter plaatse omgebouwd wordt om CFBT-training te geven in samenwerking met CFBT.BE en BIN.BE.
Tot slot nemen zij mogelijk ook nog een brandweervoertuig van de Veiligheidszone 1 mee!

Kortom ga langs de stand en maak kennis met de organisatoren van dit bijzondere project!