Eerste Hulp bij Zeezoogdieren

De EHBZ ( Eerste Hulp bij Zeezoogdieren) is een landelijk zelfstandige opererende organisatie die namens de gezamenlijke Nederlandse opvangcentra voor Zeezoogdieren de Eerste Hulp verleend aan gestrande zeezoogdieren zoals zeehonden, dolfijn en walvisachtigen.