“Bij een groot ongeval komen een heleboel disciplines bij elkaar, zoals de politie, brandweer en de ambulancedienst. Samenwerking en goede communicatie is dan cruciaal. Voor de geneeskundige discipline neemt de OvdG deze taak op zich. Hij zal ter plaatse de “command and control” functie gaan vervullen. Bij aankomst op de plaats van het incident zal hij zich zo snel mogelijk laten informeren door de eerste ambulance. Daarna gaat hij in overleg met de andere aanwezige disciplines waarna de OvdG contact opneemt met de meldkamer om aanvullingen te geven op de informatie en indien noodzakelijk extra hulp in te laten schakelen (bijvoorbeeld meer ambulances).

De OvdG werkt volgens de BOB-structuur. Dit staat voor Beeld-Oordeel-Besluit. Hij vormt zich een beeld van de situatie samen met de andere disciplines. Vervolgens geeft hij hier een oordeel aan, hij weegt zaken tegen elkaar op. Daarna volgt er een besluit op deze zaken. Als voorbeeld: de OvdG ziet een lekkende tankwagen met gevaarlijke stoffen op de plaats van het incident. Zijn oordeel is dat dit gevaarlijk is voor hulpverleners en de omgeving. Hij neemt het besluit om iedereen op veilige afstand te houden, snel contact te zoeken met de leidinggevende van de brandweer ter plaatse omtrent hoe te handelen en de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) in te lichten.

Als er behoefte is aan éénhoofdige leiding ter plaatse kan er worden opgeschaald naar bijvoorbeeld GRIP 1. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Ter plaatse wordt een Coördinatie Plaats Incident (CoPI) ingericht. Er komt dan ook een container ter plaatse waarin kan worden overlegd tussen de aanwezige disciplines. Deze CoPI-bak, zoals deze ook wel wordt genoemd, is van alle technische gemakken voorzien. De OvdG neemt bij elk overleg plaats in deze container. Ook hier wordt gewerkt volgens de BOB-structuur. Tijdens dit overleg wordt het beeld gedeeld, worden knelpunten besproken en uiteindelijk besluiten genomen. Deze besluiten deelt de OvdG vervolgens weer met zijn geneeskundige discipline en met de meldkamer.

Een groot ongeval is één voorbeeld waarbij de OvdG ter plaatse komt. Er zijn echter veel meer incidenten waarbij hij een rol vervult. Enkele voorbeelden zijn: grote brand, incidenten met gevaarlijke stoffen, uitval van nutsvoorzieningen, uitbraak van infectieziekten enzovoorts. Ook bij grote festivals is hij soms preventief aanwezig”.