Samen sterk!

Ambulanceverpleegkundige Andy Hofman:

“Bij een ongeval komen naast de brandweer en politie ook wij vaak met de ambulance ter plaatse. Bij een ongeval met maar 1 gewonde zal dat 1 ambulance zijn, maar als het een groter ongeval is met meerdere slachtoffers dan komen er ook meerdere ambulances. Daarnaast kan ook de hulp van de traumahelikopter, het mobiel medisch team, worden gevraagd.

Wanneer wij als eerste ambulance ter plaatse komen bij een groot ongeval dan hebben we de taak om in te schatten hoe erg de situatie is en of bijkomende hulp nodig is. Dat is het coördinerende luik van de hulpverlening. Daarbij zullen we eerst overleggen met de bevelvoerder van de brandweer en met de verantwoordelijke van de politie. Daarbij kunnen we samen een plan van aanpak maken en bepalen hoe we te werk zullen gaan. We maken onszelf kenbaar als eerste ambulance door groene zwaailichten aan te zetten en groene hesjes aan te trekken. De ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur zullen daarbij taken verdelen en staan in verbinding met de meldkamer ambulancezorg.

Wanneer het kan zullen we proberen om een beoordeling te maken van het aantal slachtoffers en of deze ernstig gekwetst zijn. Dat heet triage in de vaktermen. Dat betekent dat we niet meteen de slachtoffers kunnen behandelen, maar hen snel bekijken en beoordelen wie er het eerst hulp nodig heeft. Soms kan het nodig zijn dat een 2de ambulance deze taak op zich neemt.

Voor omstanders komt het soms over alsof we niets doen, net omdat we op dat moment geen directe patiëntenzorg leveren. Zoals je net hebt kunnen lezen, zijn we wel degelijk druk bezig op dat moment.

De ambulances die ter plaatse komen om hulp te bieden zullen na toestemming van de brandweer het slachtoffer benaderen. Ze doen een snel onderzoek van het slachtoffer en stellen een behandelplan op. Soms kan een slachtoffer zelf uitstappen, soms moet de brandweer hem bevrijden. Dit bepalen het ambulanceteam en de brandweer samen.

De behandeling kan bestaan uit het geven van zuurstof, het plaatsen van een infuus, toedienen van pijnstilling of andere medicatie, verzorgen van wonden,…
Soms doen we deze ter plaatse, maar dit kunnen we ook in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis doen.

Er komt dus veel meer bij een ongeval hulpverlening kijken dan je op het eerste zicht zou denken”.

Wij vinden het leuk om de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten aan u te demonstreren. Tijdens Rescue Vlissingen op woensdag 15 augustus 2018 verzorgen wij een spetterende demonstratie. We bouwen een ongeval na en als je komt kijken dan vertellen we je precies wat er allemaal gedaan wordt om de gewonde te helpen. Zien we je dan?