“Als er een ongeval plaats vindt, dan wordt ook altijd de politie in kennis gesteld. Omdat wij als politie meestal al buiten op straat zijn, zijn wij regelmatig ook als eerste ter plaatse.
Het eerste wat wij doen als we aankomen is onze dienstauto op zo’n manier wegzetten, dat het verkeer niet meer kan passeren en wij een eerste veilige werkplek creëren. Vervolgens geven wij aan de meldkamer een update door van de situatie. Hierbij geven wij door hoeveel slachtoffers er bij het ongeval betrokken zijn, of deze bij kennis zijn en welke klachten ze aangeven. In het geval van de demonstratie die gegeven gaat worden op Rescue Vlissingen gaat het om een beknelling en gaan wij de komst van de brandweer ook aanvragen als dit nog niet bekend was. In een ongeval als deze op een drukke weg hebben wij ook extra politie collega’s nodig. Tot de komst van de ambulance verlenen wij eerste hulp aan de slachtoffers.
Als de ambulance ter plaatse is en de zorg aan de slachtoffers over is genomen of als er meerdere collega’s van de politie ter plaatse zijn, gaan wij een echte veilige werkplek creëren, want alleen een auto die de straat afsluit is immers niet voldoende. Denk hierbij aan het afsluiten van een of meerdere wegen op tactische plekken en het op afstand houden van het toegestroomde publiek. Tevens sluiten wij de PD (plaats delict) zo af, dat belangrijke sporen behouden worden. Bij een ongeval zoals deze getoond gaat worden tijdens de demonstratie zal de afsluiting langere tijd gaan duren en zorgen wij ervoor dat de wegbeheerder in kennis wordt gesteld. Hij kan de afzetting overnemen en zo mogelijk een omleiding instellen.

Bij ernstige ongevallen als deze is de komst van de traumahelikopter ook gewenst. De traumahelikopter kan meestal niet naast het ongeval “parkeren”. Daarom brengen wij het medisch personeel met ons dienstvoertuig naar de PD toe. Tevens zullen wij voor de beveiliging van de helikopter zorgen.
Als de identiteit van het slachtoffer bekend is gaan wij, indien mogelijk in overleg met het slachtoffer, de naasten van het slachtoffer persoonlijk in kennis stellen en daar waar nodig opvangen en helpen.

In dit rijtje als laatste genoemd, maar niet minder belangrijk, doen wij onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Hierbij zullen wij getuigen horen, het slachtoffer horen en indien van toepassing ook de verdachte horen. Bij een ernstig ongeval zoals deze komen ook de verkeersspecialisten van de Forensische Opsporing ter plaatse. Deze doen onderzoek naar alle mogelijk sporen die achter gebleven zijn op de plaats van het ongeval. In overleg met het openbaar ministerie wordt er vervolgens een dossier opgemaakt en deze beslissen daarna of de verdachte wel of niet wordt vervolgd.

Als alle onderzoeken zijn afgerond, stellen wij de berger in kennis, zodat deze de betrokken voertuigen weg kan slepen en de weg weer opgeruimd wordt. Hierna kan de weg weer vrij gegeven worden en kan het overig verkeer zijn weg weer vervolgen.
Zoals u kunt lezen komt er naast alle hulpverlening aan de slachtoffers nog veel meer kijken bij een verkeersongeval. Hierbij is het samenwerken met alle instanties heel belangrijk. Op deze manier kunnen wij met z’n allen op een veilige manier de slachtoffers de beste hulp geven!”