AVD Rijkspolitie Motor

Politie motoren in dienst geweest van de rijkspolitie en in het bijzonder de Algemene Verkeersdienst
Vooral het merk BMW

MEER INFORMATIE