Koninklijke Landmacht / Defensie Brandweer ISK

Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht (KNVOL) Defensie-Brandweer ISK ISK staat voor infanterie schietkamp in Harskamp. Het ISK moet beschikken over een “Defensie”brandweer. Brand op het schietterrein veelal Bos en Heide moet kunnen worden bestreden enerzijds teneinde het schieten minimaal te verstoren, anderzijds ter bescherming van natuurwaarden en de omliggende dorpen en campings… Het schietterein met…

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de Koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De Koninklijke Marechaussee is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid,…

Defensie CBRN Centrum

Defensie CBRN Centrum CBRN expertise gebundeld Het Defensie CBRN Centrum is ontstaan op aanwijzing van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Defensie. CBRN specialisten vanuit de partner organisaties en Defensie verzorgen samen trainingen en opleidingen op het Nationaal Trainings Centrum (NTC). Het centrum biedt CBRN specialisten diverse mogelijkheden om zich voor te bereiden op…

Belgische Defensie

Belgische Defensie Met Defensie (Frans: La Défense) wordt de Belgische krijgsmacht of het Belgisch leger benoemd. Het is de facto een beroepsleger, want de dienstplicht is op 5 februari 1995 opgeschort. Het leger telt 30.174 personeelsleden en 1.673 reservisten. Opperbevelhebber is Koning Filip van België, minister van Defensie is sinds 2014 Steven Vandeput (N-VA). De…